เกี่ยวกับเรา

ทางร้านเริ่มต้นธุรกิจค้าขายทองคำจากร้านทองกิมฮวดเส็งเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตอนนั้นยังเป็นร้านขายทองตู้แดง 1 ห้องแถว จนทางคุณพรรณี และ คุณอุกฤษฎ์ ปริยกนก เห็นช่องทางในการขยายกิจการ เนื่องจากขณะนั้นลูกค้ามีเป็นจำนวนมาก ร้านเดิมมีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ จึงมีการขยายมาเปิดร้านใหม่ที่ถนนทรัพย์คีรี ใช้ชื่อว่า"ห้างทองมังกรคู่" จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 70 ปี ที่ธุรกิจประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน สามารถขยายสาขารวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย 1 ห้างทองกิมมังกรคู่ 2 ห้างทองมังกรคู่ 3 ห้างทองมังกรคู่ศรีเมือง